Studnie głębinowe to coraz bardziej popularne rozwiązanie na pozyskiwanie wysokiej jakości wody z własnej działki. Tego typu studnie to najczęściej otwór wywiercony na głębokość około 10 metrów (w celu dostania się do poziomu wodonośnego), z wykonaną instalacją doprowadzającą wodę do budynku.  Posiadają wiele zalet związanych z niewielkim kosztem dostarczenia wody do gospodarstwa domowego, a także czynią ujęcie niezależnym od dostaw oferowanych przez miejskie wodociągi. Niestety w związku z głębokością i koniecznością zastosowania specjalistycznych metod drążenia niezbędne jest przeprowadzenie profesjonalnych badań gruntu.

Badania gruntu przed budową studni

Badania gruntu (https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/uslugi-geologiczno-wiertnicze/wiercenia-geotechniczne/) oferowane są przez wyspecjalizowane firmy geologiczne zawodowo zajmujące się określaniem profilu geologicznego gruntu. W przypadku projektowania studni takie przedsiębiorstwo dokładnie sprawdzi skład, przepuszczalność oraz rozmieszczenie warstw wodonośnych na posesji. Możliwe jest także dość dokładne oszacowanie obfitości oraz głębokości takich warstw. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod możliwe jest wyznaczenie najkorzystniejszego miejsca do budowy, zmniejszając do minimum koszty związane z wykopaniem studni, a także gwarantując stały, dostęp do bogatej warstwy wodonośnej, która nie zostanie wyeksploatowana już po kilku miesiącach korzystania. Bez badań niemożliwe jest określenie dokładnej lokalizacji warstwy wodonośnej, a także gruntów ponad nią. Może okazać się, że konieczne będzie wykopanie otworu głębszego o kilka metrów, pomimo tego że w niewielkiej odległości warstwa wodonośna jest bardziej obfita, a do tego bliżej powierzchni. Ponadto brak badań może podnieść koszty budowy studni, dzieje się tak w przypadku konieczności drążenia w niestabilnym materiale lub bardzo twardym, odpornym na kopanie. Dodatkowo od razu można wykonać badania gruntu w celu wybrania miejsca do instalacji sytemu gromadzenia szamba. Cena opinii geologicznej jest niewielka w porównaniu do ryzyka poniesienia ogromnych kosztów związanych z potencjalnymi kłopotami przy budowie. 

Przy współpracy: https://www.geofizyka.pl/pl/